Instrukcja | Formularz | Regulamin | ZSP1 Słupsk |

Szkolny serwis Komputerowy

Dowiedz się więcej

O Serwisie

Szkolny serwis komputerowy został utworzony przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku. Działanie serwisu ma na celu wdrożenie uczniów w pracę zawodową oferując przy tym bezpłatną naprawę sprzętu komputerowego dla mieszkańców Słupska i okolic.

O Nas

Serwisantami sprzętu komputerowego są uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku pod przewodnictwem opiekunów serwisu - nauczycieli przedmiotów technicznych.

Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Youtube
Odwiedź stronę ZSP1

#1 Kopia zapasowa

Jeżeli to możliwe klient wykonuje kopię zapasową danych. (SSK jest w stanie wykonać kopię danych do pojemności 100GB).

#2 Zgłoszenie

Klient wysyła zgłoszenie serwisowe. Serwisanci kontaktują się z klientem mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia terminu. Klient może również zgłosić się osobiście do szkoły do opiekuna serwisu.

#3 Dostarczenie sprzętu

Po uzgodnieniu terminu klient przynosi sprzęt do naprawy i otrzymuje potwierdzenie z SSK oraz informację o przewidywanym terminie naprawy

#4 Odbiór

Klient okazuje druk zgłoszenia i odbiera naprawiony sprzęt. Wszystkie podjęte prace realizowane dla klienta są nieodpłatnie w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych – SSK jest bezpłatny dla klientów.

Informacje kontaktowe

Informacje O Sprzęcie

Opisz uszkodzenia

Dodatkowe

Wyslij
X

Rozwiąż rónanie

Wyslij

Regulamin Szkolnego Serwisu Komputerowego ZSP nr 1 w Słupsku.

Skróty użyte w regulaminie:
SSK - Szkolny Serwis Komputerowy
serwisanci – uczniowie
opiekun serwisu - nauczyciel
klient – uczeń ZSP nr 1, rodzic ucznia ZSP nr 1 , najbliższa rodzina ucznia ZSP nr 1, nauczyciel ZSP nr 1

  1. SSK działa zgodnie z wewnętrznymi zasadami BHP
  2. Działalność SSK ma miejsce tylko i wyłącznie na terenie ZSP nr1 w wyznaczonych salach laboratoryjnych w obecności opiekunów serwisu.
  3. Serwis nie przechowuje danych osobowych klientów za wyjątkiem informacji koniecznych do identyfikacji i kontaktu z klientem. Powyższe informacje nie są udostępniane osobom trzecim i są kasowane niezwłocznie po zamknięciu zgłoszenia.
  4. Dane zapisane na dysku i innych nośnikach dostarczonych przez klienta nie są kopiowane na użytek osobisty ani w żaden sposób rozpowszechniane.
  5. Kadra serwisu prowadzi na bieżąco uaktualnianą dokumentację działań indywidualnie dla każdego klienta.
  6. Klient powinien zadbać o kopię zapasową danych chyba, że awaria sprzętu uniemożliwia dokonanie tej czynności. (SSK jest w stanie wykonać kopię zapasową danych do pojemności 100GB).
  7. W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu do naprawy, klient wysyła zgłoszenie serwisowe dostępne na tej stronie . Serwisanci kontaktują się z klientem mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia terminu. Klient może zgłosić się również osobiście do opiekunów serwisu w trakcie przerw śródlekcyjnych w celu ustalenia terminu i zgłoszenia naprawy.
  8. Druk zgłoszenia serwisowego jest również dokumentem umożliwiającym klientowi odbiór naprawionego sprzętu z serwisu
  9. Wszystkie podjęte prace realizowane są nieodpłatnie w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych – SSK jest bezpłatny dla klientów.

Szkolny Serwis Komputerowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku